Technologia

Dzięki wyższej termiczności w porówaniu z innymi sposobami ocieplania pianka poliuretanowa pomimo, że jest droższa, zwraca się już po kilku latach, pozwalając oszczędzać systematycznie na kosztach ogrzewania.

Ważną zaletą izolacji pianą poliuretanową jest minimalizacja infiltracji powietrza, która może prowadzić do skraplania wody. Dobra i solidna izolacja ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia kosztów ogrzewania zimą i chłodzenia latem.

Piana pur nie zawiera freonów, azbestu, substancji rakotwórczych i alergicznych. Efektywność izolacji pianą w każdym czasie jest taka sama jak w dniu instalacji.

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom pianka poliuretanowa ma zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, jak i przemysłowym.